Paslaugos

Darbo sauga

DSS tarnybos funkcijų vykdymas :
- Įstatymų vykdymo užtikrinimas;
- Interesų atstovavimas valstybinėse institucijose;

   

Profesinės rizikos vertinimas


- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin.,2003,Nr.70-3170), profesinės rizikos vertinimo nuostatais (Žin.,2003,Nr. 100-4504),

   

Inžinerinės paslaugos


1. Statybos techninė priežiūra
Mūsų atestuoti statybos techninės priežiūros vadovai sumažins Jūsų rūpesčius!

   

Mokymai

UAB “VIP consultus” rengia, vykdo, administruoja šiuos mokymus:

   

Teisinės paslaugos

-    Įmonių steigimas, pertvarkymas, reorganizavimas Lietuvoje ir užsienyje;

-    Sutarčių rengimas;