Mokymai

UAB “VIP consultus” rengia, vykdo, administruoja šiuos mokymus:

 

Eil. Nr. Mokymo programa Valstybinis kodas Trukmė val.
1 Darbdavio, jam atstovaujačio asmens mokymai 260086210 16
2 Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymai 560086211 40-44
3 Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymai 360086217 66-70

 

Programos pavadinimas Programa skirta
Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos Mokymo programa skirta įmonių, padalinių vadovams
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai Programa skirta įmonių komitetų nariams ir darbuotojų atstovams.
Padalinių vadovų Programa skirta nenutolusių nuo įmonės padalinių (esančių tuo pačiu adresu) vadovams. Mokymo programa turi būti suderinta su įmonės vadovu. Mokymai gali būti vykdomi įmonės viduje arba mokymo įstaigoje
Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus mokymo programos -          krovinių tvarkymas (kėlimas) rankomis;
-          darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
-          darbas aukštyje;
-          darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;
-          remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;
-          grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;
-          krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;
-          darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA.

 

Eil. Nr. Mokymo programa Valstybinis kodas Trukmė val.
Teorija/praktika
1 Auto krautuvo vairuotojas 261084001 60/96
2 Karutuvų vairuotojas 261084022 84/136
3 Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas 2610840002 72/88
4 Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus 260052211 64/40
5 Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus 260086203 36/4
6 Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas 262052210 298/256
7 Garo iki (0,05Mpa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kurikas 261052212 56/96
8 Krovinių kabinėtojas 260058206 40/20
9 Naftos produktų degalinės operatoriai 261034101 70/90
10 Mažesnės kaip 14kW galio kompresorių mašinistas 261052506 66/80
11 Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius 260084005 38/40
12 Suskystintų dujų degalinės operatorius 260052239 44/24
13 Slėginių indų operatorius 260052402 52/22
14 Šilumos punktus aptarnaujantis šaltkalvis 262052108 152/320
15 Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas 262052211 258/184
16 14kW ir didesnės galio kompresorių mašinistas 262052505 136/272
17 Naftos produktų operatorius 361052412 94/186
18 Aukštalipių darbų vadovas 560086208 36
19 Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūra 260052216 58/16
20 Garo (iki 0,05Mpa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110 C)  katilų priežiūros meistras 560052222 32
21 Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras 560052221 36
22 Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį 560052219 40
23 Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovas 560054405 36
24 Kėlimo įrenginių priežiūros meistras 560084006 70
25 Kėlimo kranų darbo vadovas 560084007 38