UAB VIP Consultus mokymai
UAB VIP Consultus mokymai

AB “VIP consultus” rengia, vykdo, administruoja šiuos mokymus:
Darbdavio, jam atstovaujačio asmens mokymai. Trukmė 16 val.

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto mokymai Trukmė 40-44val.

Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymai Trukmė 66-70 val.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos. Mokymo programa skirta įmonių, padalinių vadovams

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai. Programa skirta įmonių komitetų nariams ir darbuotojų atstovams.

Padalinių vadovų. Programa skirta nenutolusių nuo įmonės padalinių (esančių tuo pačiu adresu) vadovams. Mokymo programa turi būti suderinta su įmonės vadovu. Mokymai gali būti vykdomi įmonės viduje arba mokymo įstaigoje

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus mokymo programos. -         
krovinių tvarkymas (kėlimas) rankomis;
darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
darbas aukštyje;
darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;
remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;
grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;
krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;
darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA.
krovinių tvarkymas (kėlimas) rankomis;
darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
darbas aukštyje;
darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;
 remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;
grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;
krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;
 darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA.

Auto krautuvo vairuotojas    60/96    val.
Karutuvų vairuotojas    84/136    val.
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas    72/88    val.
Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus    64/40    val.
Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus    36/4    val.
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas    298/256    val.
Garo iki (0,05Mpa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kurikas    56/96    val.
Krovinių kabinėtojas    40/20    val.
Naftos produktų degalinės operatoriai    70/90    val.
Mažesnės kaip 14kW galio kompresorių mašinistas    66/80    val.
Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatorius    38/40    val.
Suskystintų dujų degalinės operatorius    44/24    val.
Slėginių indų operatorius    52/22    val.
Šilumos punktus aptarnaujantis šaltkalvis    152/320    val.
Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas    258/184    val.
14kW ir didesnės galio kompresorių mašinistas    136/272    val.
Naftos produktų operatorius    94/186    val.
Aukštalipių darbų vadovas    36    val.
Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūra    58/16    val.
Garo (iki 0,05Mpa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistras    32    val.
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras    36    val.
Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį    40    val.
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovas    36    val.
Kėlimo įrenginių priežiūros meistras    70    val.
Kėlimo kranų darbo vadovas    38    val.